• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelreglement - Historisch Zoetermeer

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Stichting Storytellers (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “Historisch Zoetermeer” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 20-07-2023 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Historisch Zoetermeer door de gemeente Zoetermeer onder nummer 2023-049184.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Historisch Zoetermeer wordt georganiseerd door:
Stichting Storytellers
Bessie Smithrode 3
2717AE Zoetermeer
KVK-nummer: 27300684

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de Historisch Zoetermeer komt ten goede aan Voor het cultureel festival ‘Historisch Zoetermeer’.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 20-07-2023 tot en met 19-09-2023 worden er maximaal 500 loten verkocht voor € 10,00 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht:
  • storytellers.mylotify.com
  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en geboortedatum.
 3. Aan de Historisch Zoetermeer kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).
 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Historisch Zoetermeer.
 5. Deelname aan de Historisch Zoetermeer geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. Het totaal prijzenpakket van de Historisch Zoetermeer is onderverdeeld in de volgende trekkingen:

  • Prijzenpakket van de trekking van 20-09-2023 13:00 bestaat uit:
   • 1x Passe-partout Castlefest 2024 t.w.v. € 80,00
   • 2x Meet & Greet Cesair t.w.v. € 100,00
   • 2x Meet & Greet met Plunder t.w.v. € 100,00
   • 1x Gesigneerde CD Daridel t.w.v. € 30,00
   • 4x Ticket voor` Celtica - Pipes Rock t.w.v. € 35,00
   • 1x Dobbelsteenhanger van Alissa’s Craftings t.w.v. € 20,00
   • 1x Armband van Alissa’s Craftings t.w.v. € 15,00
   • 1x Thor’s Hammer Sleutelhanger van Alissa’s Craftings t.w.v. € 15,00
   • 1x Heksenhoed van Artemis t.w.v. € 35,00
   • 1x Flesje Heksenwater van Morag t.w.v. € 15,00
   • 1x Spell bottle van Morag t.w.v. € 15,00
   • 1x Halsketting by Morag t.w.v. € 20,00
   • 1x Boek van Cathinca van Sprundel t.w.v. € 17,50
   • 1x Tin whistles van Celtic World t.w.v. € 15,00
   • 1x Boek van Anaid Haen t.w.v. € 17,50
   • 1x Boek van Celtica Publishing t.w.v. € 17,50
   • 1x Edelsteen-armband van De Bonte Smederij t.w.v. € 25,00
   • 1x Een zeepje vilten bij De Volterij t.w.v. € 15,00
   • 1x Sieradenset van De Witte Swaen t.w.v. € 30,00
   • 1x Dicebag van Eldirsar Crafts t.w.v. € 15,00
   • 1x Kaarsenstandaard van Green Anvil t.w.v. € 15,00
   • 1x Hakhoning van Hannie t.w.v. € 10,00
   • 1x Workshop schminken bij Jo Schmink en Zo t.w.v. € 17,50
   • 1x Tas van Juffie Huisvlijt t.w.v. € 15,00
   • 1x Workshop Jump Stilts t.w.v. € 20,00
   • 1x Rugzak van Kapitein Kleerhaak & The Foamsmith Fungi t.w.v. € 65,00
   • 1x Kurtoskalac naar keuze t.w.v. € 8,00
   • 1x Tea Test van Maggie’s Miracles t.w.v. € 7,50
   • 3x Mede cadeaubon van Mederij Marcus t.w.v. € 20,00
   • 5x Potje honing van Mederij Marcus t.w.v. € 5,00
   • 1x Plantenpotje van Mugs & Myths t.w.v. € 39,00
   • 1x Persian armband van Narquelics Chainmail Jewelry t.w.v. € 20,00
   • 2x Waardebon van Pagan Ways t.w.v. € 25,00
   • 1x Ketting van Prehistory Alive t.w.v. € 15,00
   • 1x Boek Project Dizary t.w.v. € 20,00
   • 1x D&D Adventure van Project Epos t.w.v. € 25,00
   • 1x Cadeaubon van Rebel’s Werkplaats t.w.v. € 15,00
   • 1x Shiatsu massage van Sandy t.w.v. € 15,00
   • 1x Eten bij Sticky Pirates t.w.v. € 10,00
   • 1x Cape van ‘t Speldenhuis t.w.v. € 15,00
   • 1x Boogschieten bij Team Haagse Schutters t.w.v. € 10,00
   • 1x Armband van The Dutchman Leather & co t.w.v. € 20,00
   • 1x Cadeaubon bij The Fudge Factory t.w.v. € 10,00
   • 1x Geluksbuidel van Tutjes Leathercraft t.w.v. € 10,00
   • 2x Gerookte haring en uiensoep bij Viking Voer t.w.v. € 14,00
   • 1x Cadeaubon bij Vuorelta Design t.w.v. € 10,00
   • 1x Headpiece bij Willowmaidens Garden t.w.v. € 30,00
   • 1x Knuffel bij Witch & Warrior Crafts t.w.v. € 10,00
   • 2x Schild bij De Zwaardenkoning t.w.v. € 30,00
   • 1x Roman van Hilda Spruit - Uitgeverij Oleander t.w.v. € 17,50
   • 2x Jeugdboeken bij Storytellers t.w.v. € 40,00
   • 3x Toegangsticket OBERON t.w.v. € 22,50
   • 1x Koetstocht met Stalhouderij Hanemaaijer t.w.v. € 25,00
   • 1x Fotoshoot bij Redlinefotografie t.w.v. € 250,00
 2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Historisch Zoetermeer bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op storytellers.mylotify.com
 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.
 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Historisch Zoetermeer dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Historisch Zoetermeer heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Stichting Storytellers via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de Historisch Zoetermeer betekent instemming met dit reglement.
 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 7. Op de Historisch Zoetermeer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Historisch Zoetermeer voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01